0-Forum blog Facebook

Nederlands

MODELSPOOR IN SCHAAL NUL


Schaal nul is modelspoor in schaal 1/45 1/43,5 of 1/48.

0-Forum Nederlands


Welkom op de website van 0-Forum.
Hier kun je allerlei informatie vinden over modelspoor in schaal nul.
Klik op het logo om verder te gaan. Opgelet ! Hierdoor wordt een 'cookie' aangemaakt. Als u zonder het aanmaken van een 'cookie' wilt verdergaan, klikt u hier: 0-Forum

Français

MODELISME FERROVIAIRE EN ZERO


L'échelle zéro en modélisme ferroviaire équivaut à du 1/45 1/43,5 ou 1/48.

0-Forum Français


Bienvenue sur le siteweb de 0-Forum.
Ici vous trouvez toutes sortes d'informations sur le modelisme ferroviaire en échelle zéro.
Cliquez sur le logo pour continuer. Attention ! Cele créera un 'cookie'. Si vous voulez continuer sans créer un 'cookie', cliquez ici: 0-Forum